Menu

Aktuellt

Postad: apr 5, 2022
Kategorier: Offentliga nyheter
Kommentarer: 0
Författare: Johan Aneljung

Styrelsen har det störa nöjet att meddela att höstkonferensen 2022 kommer att äga rum i Göteborg 29-30 september.
 

Läs mer!
Postad: okt 27, 2021
Kategorier: Offentliga nyheter
Kommentarer: 0
Författare: Anonym

Maja-Lena Gustafsson ny ordförande i 7-SÄK

Med anledning av att Björn Sandström går vidare till nya utmaningar så träder Maja-Lena Gustafsson in som ordförande för 7-SÄK fram till årsmötet.

Vi tackar Björn för hans utomordentliga insatser för föreningen, önskar honom ett stort lycka till i framtiden.

 

Läs mer!
Postad: jun 5, 2019
Kategorier: Offentliga nyheter
Kommentarer: 0
Författare: Anonym

Tack för ditt deltagande på vårkonferensen i Malmö.
Presentationer från föreläsarna på finns nu tillgängligt för dig som är medlem i 7-SÄK.

Logga in på din medlemssida för att ta del av underlaget.

Läs mer!
Postad: dec 27, 2018
Kategorier: Offentliga nyheter
Kommentarer: 0
Författare: Anonym

Svensk förening för sjukvårdssäkerhet 7-SÄK, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för föreningens verksamhet. Vilket innebär hantering av medlemskap med tillhörande aktiviteter, föreningsadministration, publicering av material på hemsidan samt sociala medier och sammanställning av statistik och uppföljning.

7-SÄK har som uppgift:

  • Att bland medlemmarna sprida kunskap om och verka för frågor rörande säkerhet inom vård och omsorg.
  • Att som remissinstans uttrycka medlemmarnas synpunkter och skapa inflytande i frågor, vilka faller inom föreningens verksamhetsområde.
  • Att genom konferenser, föreläsningar och diskussioner samt studiebesök eller på annat sätt orientera medlemmarna om aktuella problem och frågeställningar.
  • Att genom regelbundet utbyte av synpunkter medlemmar emellan, skapa en bredare grund för ett aktivt säkerhetsarbete
     

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behöver personuppgifter som är kopplade till aktiviteter inom verksamheten behandlas. Detta behövs för att kunna administrera det löpande föreningsarbetet, vilket exempelvis kan vara inbjudan till konferenser, kallelse till medlemsmöten/årsmöten, information till medlemmar samt hantering av ekonomiska transaktioner såsom medlemsavgifter, konferensavgifter o.dyl.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter har sitt ursprung i laglig grund utifrån det avtal som medlemmen godkänner i samband med att medlemsavgiften betalas. Även intresseavvägning kan förekomma vid besök på 7-SÄK:s hemsida eller kontakt med föreningen alt. samtycke vid anmälningar till event som anordnas av föreningen.

7-SÄK genomför en bedömning årsvis om ändamålet med personuppgiftsbehandlingen kvarstår. Om ändamålen inte kvarstår så kommer personuppgifterna att raderas.

Som registrerad i föreningen har du ett flertal rättigheter. Bla. så har du rätt att få ett registerutdrag avseende föreningen behandling av dina personuppgifter, du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har också rätt att dra in ett samtycke. Kontakta styrelsen om du vill veta mer om dina rättigheter.

Läs mer!
Postad: jun 7, 2018
Kategorier: Offentliga nyheter
Kommentarer: 0
Författare: Anonym

Presentationer från vårkonferensen finns nu tillgängliga för dig som medlem i 7-SÄK. Logga in på din medlemssida för att läsa mer.

Läs mer!
12