Menu

Om 7-SÄK

7-Säk Intresseföreningen för hög säkerhet inom vård och omsorg

7-Säk är en nationell förening som arbetar för en hög sjukvårdssäkerhet i Sverige. Föreningen riktar sig till dig som jobbar med säkerhet och beredskap inom region eller kommun. 

Föreningens uppgift är:

  • ATT bland medlemmarna sprida kunskap om och verka för frågor rörande säkerhet inom vård och omsorg.
  • ATT som remissinstans uttrycka medlemmarnas synpunkter och skapa inflytande i frågor, vilka faller  inom föreningens verksamhetsområde.
  • ATT genom konferenser, föreläsningar och diskussioner samt studiebesök eller på annat sätt orientera medlemmarna om aktuella problem och frågeställningar.
  • ATT genom regelbundet utbyte av synpunkter medlemmar emellan, skapa en bredare grund för ett aktivt säkerhetsarbete.

Läs mer om vår historia och våra stadgar i menyn till vänster!